Teks Ucapan oleh TPM Sempena Sambutan Perayaan Hari Guru Kali Ke-43

TEKS UCAPAN

YAB TAN SRI DATO' HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

SAMBUTAN PERAYAAN HARI GURU
KALI KE-43

"GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI"
16 MEI 2014, PUKUL 9.00 PAGI, DEWAN MERDEKA, PWTC

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Jusoh
Menteri Pendidikan II

Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kain Ching
Timbalan Menteri Pendidikan I

Yang Berhormat Tuan P. Kamalanathan a/l P. Panchanathan
Timbalan Menteri Pendidikan II

Yang Berbahagia Datuk Dr. Madinah binti Mohamad,
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia;

Yang Berbahagia Dato’ Seri Ir Dr. Zaini bin Ujang,
Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia;

Yang Berbahagia Datuk Dr. Khair bin Mohamad Yusof,
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia;

Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,

Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri,

Yang Berusaha Tuan Haji Abdullah bin Mad Yunus,
Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Dif-dif Jemputan, Tuan-tuan, Puan-puan dan para pendidik yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdullillah, syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan rahmat-Nya kita dapat berhimpun pada hari ini sempena Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali ke-43 Tahun 2014. Saban tahun kita meraikan Perayaan Hari Guru sebagai mengiktiraf peranan dan sumbangan guru dalam mendidik anak bangsa dan memacu kemajuan negara. Sempena hari yang amat bermakna ini, saya merakamkan ucapan segunung kasih dan setulus penghargaan kepada semua guru di seluruh pelosok negara atas segala jasa, bakti dan sumbangan anda semua.

‘GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI’

Para guru, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

2. Selaras dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu ‘Guru: Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi’, sudah tiba masanya guru benar-benar menjadi pencetus kreativiti dan penjana inovasi dalam mendidik murid. Ini adalah amat penting memandangkan negara kita sedang menuju era negara maju di mana ekonomi negara kita perlu dipacu oleh daya inovasi rakyat. Untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi yang dipacu oleh inovasi, sistem pendidikan kita sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam menjana daya inovasi rakyat.

3. Menyedari hakikat ini, kerajaan berusaha mentransformasi sistem pendidikan negara menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) yang memberi penekanan terhadap elemen kreativiti dan inovasi. Selaras dengan itu juga, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) telah dilaksanakan di sekolah yang merangkumi tujuh elemen iaitu kurikulum, pedagogi, pentaksiran, sumber, sokongan masyarakat, ko-kurikulum dan bina upaya guru. KBAT di bilik darjah telah diperkukuh melalui Program i-Think iaitu satu program yang membantu pihak sekolah memupuk kemahiran berfikir, menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat, mahir dalam menyelesaikan masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kreatif dalam kalangan murid. InsyaAllah, menerusi program i-Think ini kita akan dapat melahirkan para pencipta generasi masa depan Malaysia yang hebat dengan kebolehan dan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

4. Dengan kerjasama Agensi Inovasi Malaysia (AIM), sebanyak 1,048 buah sekolah telah melaksanakan Program i-Think pada tahun 2013. Pada tahun ini, guru-guru dari 1,000 buah sekolah telah diberi latihan KBAT secara dalam talian sebagai langkah memperluas Program i-Think ke semua sekolah di seluruh negara. Pembudayaan KBAT turut dilaksanakan di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui kursus untuk guru pelatih dan pensyarah.

5. Bagi menggalakkan pembudayaan inovasi dalam kalangan warga pendidik, Kementerian Pendidikan sentiasa memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada projek-projek inovasi guru melalui Pertandingan Anugerah Guru Inovatif Peringkat Kebangsaan yang dilaksanakan sejak tahun 2002. Antaranya projek “Smart Kiosk” oleh Cikgu Mohd Solleh Halim bin Mohd Sokhi dari Sekolah Kebangsaan Parit Serong, Tanjung Karang, Selangor, yang dihasilkan daripada bahan terbuang yang terdapat di persekitaran sekolah. Cikgu Teh Tik Seng dari SMK Sacred Heart, Sibu, Sarawak yang telah menghasilkan inovasi “Matematik EZ Draw”, iaitu satu kaedah penyelesaian masalah bagi meningkatkan prestasi murid dalam Matematik. Cikgu Vimala a/p Muniandy dari SJK(T) Subramaniya Barathee, Gelugor, Pulau Pinang menghasilkan “Courseware Kesusasteraan Bahasa Tamil” untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Produk inovasi berkaitan disiplin juga turut dihasilkan bagi meningkatkan pengurusan disiplin di sekolah. Pada tahun 2013, SMK Agama Putrajaya telah menghasilkan “X-Time2” untuk membantu murid menepati masa; Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menghasilkan “Minda Ajaib Portable Whiteboard” untuk mengatasi masalah pembelajaran luar kelas; dan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Alma, Bukit Mertajam, Pulau Pinang menghasilkan projek “Smart Iqra” untuk mengatasi masalah penguasaan asas al-Quran dalam kalangan murid berkeperluan khas penglihatan.

6. Semua inovasi ini telah dihasilkan melalui pendekatan, kaedah, teknik, bahan dan peralatan baharu yang terbukti berjaya meningkatkan keberkesanan PdP. Semoga kejayaan guru-guru yang saya sebutkan tadi dapat merangsang guru-guru lain untuk terus meningkatkan usaha mencari idea baharu yang lebih kreatif dan inovatif ke arah meningkatkan kualiti pendidikan negara.

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

Para guru dan hadirin yang saya hormati sekalian,

7. Sememangnya menjadi guru dewasa ini tidaklah semudah yang disangka. Tugas dan tanggungjawab besar yang terletak di bahu para guru menuntut komitmen yang tinggi khususnya dalam menghadapi persaingan global yang menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan. Untuk itu, guru sebagai golongan profesional perlu bersedia untuk menerima perubahan dan memiliki ciri inovatif sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah Hadis Riwayat Muslim yang bermaksud, ‘Barang siapa melakukan hal baharu yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan mendapat pula pahala orang lain yang mengerjakan hal baharu yang baik itu’.

8. Guru juga perlu sentiasa menambah nilai intelektualnya kerana guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan modal insan yang diperlukan oleh negara kita. Great teachers groom their students to become leaders. Ordinary teachers direct us along the right path, but great teachers inspire us to seek our own path. They encourage us to discover our talents.

9. Peningkatan profesionalisme dan kualiti guru harus diutamakan bagi mencapai matlamat PPPM. Untuk tujuan ini, Kementerian akan memantapkan latihan guru di IPG. Kursus-kursus dalam program pendidikan guru turut memberi penekanan terhadap penerapan unsur-unsur kreativiti dan inovasi dalam latihan perguruan merangkumi Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dan Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah (PDPLI). Elemen inovasi turut diberi tumpuan melalui aktiviti PdP merangkumi pembentangan, projek, pembinaan sumber PdP, pertandingan inovasi bagi pendidikan lestari dan pembelajaran atas talian. Pembudayaan inovasi di IPG juga dimantapkan dengan penganjuran program-program inovasi di peringkat IPGM dan IPG kampus.

10. Selain itu, dalam usaha kita untuk memartabatkan profesion keguruan, Kementerian telah menggabungkan skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) ke dalam satu skim perkhidmatan bersepadu PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) berkuatkuasa pada 1 Januari 2014. Pada tahun ini dianggarkan 5,000 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG29, DG32, DG34 dan DG38 akan dinaikkan pangkat ke Gred DG42.

11. Program Pensiswazahan Guru (PPG) yang bermula di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh meletakkan sasaran 60 peratus guru siswazah sekolah rendah dan 90 peratus guru siswazah sekolah menengah pada tahun 2015. Pada tahun ini seramai 6,286 orang PPP yang sedang mengikuti PPG dijangka bergraduat, manakala 27,105 orang PPPD dijangka bergraduat pada tahun 2015. KPM juga sentiasa menyokong guru-guru untuk menyambung pengajian sehingga ke peringkat tertinggi. Berdasarkan rekod pada tahun 2014 sahaja, seramai 250 guru menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana dan 150 guru ke peringkat Ijazah Doktor Falsafah.

12. Selanjutnya, penambahbaikan laluan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan yang memberi peluang yang luas kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk menikmati kenaikan pangkat merupakan satu penghargaan dan pengiktirafan kerajaan kepada para guru. Sehingga Jun 2014, dijangkakan seramai 195 orang guru dinaikkan ke gred DG54, manakala 643 orang ke gred DG52, 803 orang ke gred DG48 dan 8,954 orang ke gred DG44. Bagi Guru Bukan Siswazah pula, seramai 354 orang dinaikkan ke gred DGA38, manakala 11,314 orang dinaikkan ke gred DGA34 dan 4,091 orang ke gred DGA32.

13. Dianggarkan seramai lebih 10,500 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan 15,700 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma telah mendapat manfaat kenaikan pangkat melalui skim tersebut. Bagi melaksanakan semua urusan kenaikan pangkat guru, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah besar kewangan yang membuktikan kesungguhan kerajaan memberi pengiktirafan kepada usaha para guru dalam membentuk modal insan yang berpersonaliti unggul. Justeru, saya berharap agar peluang kenaikan pangkat ini akan memberi semangat dan dorongan kepada semua guru untuk meningkatkan prestasi masing-masing.

14. Saya juga telah mengumumkan penganugerahan Tawaran Baru Guru Besar kepada 566 buah sekolah rendah yang berjaya melonjakkan pencapaian sekolah masing-masing melepasi sasaran prestasi yang ditetapkan pada tahun 2013. Bilangan sekolah tersebut mewakili 7.31 peratus daripada 7,746 sekolah rendah dan melepasi sasaran 6 peratus yang ditetapkan oleh KPM. Sebanyak 209 (36.9%) adalah sekolah bandar, 302 (53.4%) adalah sekolah luar bandar dan 55 (9.7%) adalah sekolah pedalaman. Ini menunjukkan peningkatan berbanding pencapaian bagi tahun 2012 iaitu sebanyak 180 sekolah bandar dan 280 sekolah luar bandar telah menerima anugerah ini.

15. Daripada keseluruhan penerima anugerah ini, 119 buah sekolah telah menerima anugerah ini sebanyak empat kali berturut-turut. Sebanyak RM23.1 juta telah diagih kepada hampir 22,063 orang warga sekolah, yang terdiri daripada guru besar, guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana sebagai ganjaran kepada penganugerahan tersebut. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pemimpin sekolah dan guru-guru yang telah menerima ganjaran tawaran baru pada tahun ini. Saya berharap ganjaran ini dapat menyemarakkan semangat guru dalam mengoptimumkan peranan untuk melahirkan anak didik yang boleh bersaing di peringkat global, mempunyai keistimewaan tersendiri serta bersahsiah tinggi.

KEJAYAAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

16. Hasil bimbingan guru yang kreatif mampu menjana inovasi murid. Kita berbangga dengan pencapaian murid kita dalam pelbagai pertandingan seperti Pertandingan Inovasi Kebangsaan dan Malaysian International Young Inventors Olympiad 2013 (MIYIO) dengan muncul sebagai johan dalam beberapa kategori. Di peringkat antarabangsa, murid kita melakar kejayaan dengan muncul johan keseluruhan dalam World Robots Olympiad 2013 di Jakarta. Pingat emas dan markah penuh telah diraih oleh adik Yeoh Zi Song dari SJKC Chong Teik, Balik Pulau, Pulau Pinang dalam 16th Primary Mathematics World Contest (PMWC, 2013) Hong Kong. Semasa 64th INTEL International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) di Phoenix, Arizona, Amerika Syarikat, adik Nur Liyana Johari telah menerima Intel ISEF 2013 Special Awards Organizations berjumlah USD5000 daripada United Airlines Foundation.

17. Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor pula telah memenangi Anugerah Best International Team Award Pertandingan National Final F1 di United Kingdom dan Anugerah Emas dalam Asia Pasific Conference of Young Scientists yang diadakan di Palembang, Indonesia. Sekolah Seri Puteri Cyberjaya telah menyertai Festival Muzik Antarabangsa Australia (SP Winds) dan dianugerahkan Gold Award di Sydney, Australia. Manakala, Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra, telah memenangi tempat kedua anugerah khas United Airlines Foundation sempena Intel International Science and Engineering Fair 2013 di Arizona, Amerika Syarikat. Sekolah Menengah Sains Selangor memperolehi Anugerah Emas dalam European Exhibition of Creativity and Innovation (EUROINVENT) 2013 yang diadakan di Lasi, Romania. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua warga pendidikan yang telah berusaha gigih untuk memastikan nama negara harum di peringkat antarabangsa.

18. Dalam bidang sukan di peringkat antarabangsa pula, Malaysia melakar sejarah tersendiri apabila muncul juara keseluruhan Kejohanan Balapan dan Padang Sekolah Asia (ASTFC) yang pertama dengan meraih 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa untuk mendahului lapan lagi negara yang bertanding. Pasukan Malaysia juga mencapai kejayaan cemerlang dalam Temasya Sukan Asean Para Games, Nay Pyi Taw Myanmar 2014 dengan memenangi 9 emas, 5 perak dan 2 gangsa.

19. Saya juga amat berbangga dengan kejayaan guru kita yang meraih kejayaan cemerlang dalam temasya sukan di peringkat antarabangsa. Saya mengucapkan tahniah kepada Cikgu Mohd Jironi Riduan dari Sekolah Sukan Tuanku Mahkota Ismail, Johor yang telah memenangi 2 pingat emas dalam Sukan Sea ke-27, di Nay Pyi Taw, Myanmar dalam acara lumba lari 800m dan 1500m.

Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

20. Sempena majlis yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada para guru yang dinobatkan sebagai Tokoh Guru Kebangsaan, Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan dan Ikon Guru bagi tahun ini. Anugerah ini ialah tanda penghargaan dan pengiktirafan negara terhadap jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh guru yang tidak ternilai kepada bangsa dan negara.

21. Justeru, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para insan bergelar guru di mana jua anda berada. Biarkan ungkapan keramat ‘guru’ atau ‘cikgu’ tetap kekal meniti di bibir murid, ibu bapa dan masyarakat hingga ke akhir hayat seorang guru. Semoga saudara dan saudari para guru terus menjadi inspirasi kepada generasi penerus bangsa. Kepada guru-guru saya ingin berpesan agar sayangilah murid-murid seumpama ibu atau bapa kepada mereka dan didiklah mereka dengan baik. Kepada murid-murid, nasihat saya, hormatilah dan hargailah jasa guru-guru anda.

16 Mei sentiasa dinanti
Sambutan meriah penuh tradisi
Terima kasih guru-guru yang dikasihi
Jasa baktimu sentiasa diingati

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacitanya saya merasmikan Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali Ke-43 Tahun 2014. SELAMAT HARI GURU! TERIMA KASIH CIKGU! Wabillahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Comments