Apakah SEAMEO- SEN?


ia merupakan sebuah pusat serantau mengenai pendidikan yang telah dipersetujui untuk ditubuhkan di Malaysia. Cadangan pembinaan SEAMEO SEN itu sudah pun dipersetujui ketika Persidangan SEAMEC ke-44 di Phuket, Thailand tahun 2009. Sehubungan itu, dua dokumen penting ditimbang dan diluluskan sebelum Malaysia secara rasmi menubuhkannya. Dua dokumen penting itu ialah memorandum persefahaman (MoU) dan instrumen penstrukturan. (drk/15/11/2010)
I

Comments