Program Penajaan Pengajian Untuk Pelajar Cemerlang Diumum

Timbalan Perdana Menteri hari ini mengumumkan program penajaan pengajian kepada para pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia 2011.

Bagi mengiktiraf kecemerlangan mereka, Kerajaan mengumumkan kaedah pengurusan dan penawaran penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara di peringkat Ijazah Pertama dan persediaan pra-universiti.

Sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Kabinet, Kerajaan melalui JPA dan KPM telah meneruskan penajaan biasiswa kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara pada tahun ini.

Program penajaan JPA dan KPM bagi tahun 2012 adalah seperti berikut :

(i) Program Biasiswa Nasional (PBN)

Penajaan kepada 50 orang pelajar paling cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2011 di kalangan yang terbaik atau crème de la crème mengikut senarai Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia berasaskan kepada merit akademik. Calon-calon yang terpilih akan ditawarkan biasiswa dari peringkat persediaan sehingga ke peringkat Ijazah Pertama tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dan pengiktirafan bidang pilihan yang menjadi minat pelajar di universiti dalam dan luar negara seperti yang disenaraikan oleh JPA.

ii) Bursary

Bursary adalah merupakan bantuan kewangan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mengikuti pengajian di peringkat persediaan (pra-universiti) sebelum pelajar melanjutkan pengajian peringkat Ijazah Pertama di universiti dalam atau luar negara.

Pada tahun ini, bagi mengiktiraf kecemerlangan pelajar lepasan SPM pada tahun 2011, semua pelajar cemerlang yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 9A+ dan ke atas akan ditawarkan Bursary secara AUTOMATIK oleh KPM tanpa mengira etnik, kaum, keturunan dan latarbelakang.

Kerajaan sentiasa prihatin dengan keluhan ibu bapa pelajar yang menunjukkan keputusan peperiksaan yang cemerlang tetapi tidak berjaya untuk mendapat penajaan untuk melanjutkan pelajaran setiap kali keputusan penajaan diumumkan kerana persaingan yang amat sengit dan bilangan yang ramai mendapat keputusan yang cemerlang. Pada masa yang sama, Kerajaan juga mempunyai kekangan dari segi peruntukan kewangan berikutan kos pendidikan yang semakin meningkat.

Walau bagaimamanapun, pada tahun ini, Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menawarkan Bursary kepada semua 1,609 pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang iaitu sekurang-kurangnya 9A+ dan ke atas. Statistik pencapaian 1,609 pelajar, iaitu melibatkan 1,020 (9A+), 490 (10A+) , 90 (11A+) dan 7 (12A+).

Program- program persediaan dalam negara seperti berikut :

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) -STPM adalah program pra-universiti di semua sekolah-sekolah bantuan Kerajaan. Kelayakan STPM boleh digunakan untuk permohonan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam dan luar negara bagi melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama.

Matrikulasi- Matrikulasi adalah program pra-universiti anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang menawarkan kursus persediaan jurusan Sains dan jurusan Perakaunan bagi melayakkan pelajar melanjutkan pengajian Ijazah Pertama pelbagai bidang di IPT dalam negara. Kelayakan ini turut diterima pakai untuk memohon kemasukan ke IPT luar negara TERHAD kepada universiti yang menerima kemasukan lepasan Matrikulasi

Asasi-Program persediaan Asasi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi adalah lebih menjurus kepada pengajian di IPT tertentu di dalam negara.

International Baccalaurate (IB) atau A-Level-Kursus persediaan IB (2 tahun) dan A-Level (12 hingga 24 bulan) ini merupakan program persediaan universal yang diterima pakai sebagai kelayakan masuk ke IPT dalam dan luar negara untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama. Walau bagaimanapun, bagi kemasukan ke IPT Awam dalam negara kelayakan IB dan A-Level hanyalah terhad kepada bidang SELAIN daripada bidang kompetitif (Perubatan, Pergigian dan Farmasi).

Bagi kesemua program pra-universiti yang tersenarai di atas, pemberian Bursary tertakluk kepada pelajar telah ditawarkan/ditempatkan di pusat persediaan yang ditetapkan oleh Kerajaan. Sila layari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di www.moe.gov.my untuk membuat semakan dan pengemaskinian profil pelajar program busary mulai 16 April, 2012.

Pelajar lepasan Bursary akan ditawarkan penajaan peringkat ijazah Pertama di dalam atau luar negara mulai tahun 2014 di bawah anjuran JPA sekiranya memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

SYARAT PENAJAAN PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA

• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan

• bagi pelajar bidang perubatan, pergigian dan farmasi, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 10 universiti terkemuka dunia berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun dan telah mendapat pengiktirafan; atau

• bagi pelajar bidang lain, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 50 senarai universiti terkemuka berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun; .

• syarat tempat mengikut bidang seperti di Jadual 3.

• SYARAT PENAJAAN PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA

• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan

• telah mendapat tawaran dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) berikut:

• Semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) [kecuali Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)];

• IPTS yang bertaraf GLC iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Universiti Multimedia (MMU);

• Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology, Curtin University of Technology dan Newcastle University Medicine (NUMed) Malaysia;

• IPTS-IPTS lain seperti AIMST University, UniKL-Royal College of Medicine Perak, University College Sedaya International, Cyberjaya University College of Medical Sciences, International Medical University dan Universiti Perdana; dan

• IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.

(iii) Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman

Program penajaan anjuran JPA kepada 300 pelajar dalam bidang kejuruteraan ke negara Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Pelajar akan ditindik bagi mengikuti program bahasa sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah pertama di negara berkenaan. Program penajaan ke negara-negara tersebut amat diperlukan oleh negara dalam menyediakan modal insan yang mempunyai daya cipta, kreativiti dan daya saing yang tinggi di samping transfer of knowledge / teknologi tinggi. Seperti yang diketahui umum, negara-negara ini amat terkenal dengan daya cipta dan kepakaran dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan industri.

Selain itu, program ini diteruskan bagi menghormati persefahaman dan kerjasama antara negara serta mengeratkan hubungan dua hala yang telah sedia terjalin. Memandangkan syarat kelayakan masuk ke IPT di negara berkenaan menekankan kemahiran bahasa masing-masing selain pencapaian akademik, maka pelajar perlu mengikuti persediaan yang menekankan ciri-ciri khas yang diperlukan berbanding kelayakan biasa seperti IB dan A-Level .

Pelajar yang ingin mengikuti program ini perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui laman sesawang JPA, dan kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktor ko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga dan temu duga. Kriteria pemilihan program mengikut kategori adalah seperti di Jadual 1 berikut:


ASAS-ASAS
KATEGORI
SCHOLASTIC ABILITY
POPULASI KAUM
BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK
SOCIALLY
 DIS-ADVANTAGED
PRESTASI
AKADEMIK
MINIMUM 9A- DALAM SPM MENGIKUT BIDANG
BIL. PENAJAAN
20 %
60 %
10 %
10 %
BILANGAN
PEMBAHAGIAN
-
Bumi
putera
- Melayu
51%
- Sabah
8%
- Sarawak   
7%
- Lain-lain 
1%

Bukan Bumi
putera
         Cina
25%
·          India
7%
·          Lain-lain
1%
Sabah     - 5%
Sarawak - 5%
-
KRITERIA
Akademik
  80%
Ko-kurikulum
  10%
Temuduga +SAC
   10%


Akademik
  70%
Ko-kurikulum
  10%
Sosio ekonomi
  10%
Temuduga +SAC
   10%

Akademik
  60%
Ko-kurikulum
    5%
Sosio ekonomi
  25%
Temuduga +SAC
   10%

BIDANG
Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan
BIDANG Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan

Semasa proses temu duga pelajar akan turut dinilai di bawah Student Assessment Centre (SAC). SAC adalah satu kaedah penilaian dan pemilihan pelajar yang lebih komprehensif berdasarkan kompetensi-kompetensi yang ditetapkan meliputi minat, tata kelakuan, kepimpinan, patriotisme, kreativiti, ketahanan dan keyakinan diri. Panel penilai terdiri daripada pegawai-pegawai Kerajaan pelbagai kaum dari pelbagai profesion dan gred jawatan.

(iv) Program Ijazah Luar Negara (PILN) – mulai tahun 2014

Penajaan PILN di bawah anjuran JPA adalah juga terbuka kepada pelajar cemerlang lepasan program persediaan (diantaranya STPM, A-Level, IB) yang tidak ditaja di bawah Bursary. Semua calon PILN perlu memenuhi syarat serta telah mendapat tempat di universiti terkemuka dunia.

Pelajar perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui laman sesawang JPA, dan kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktor ko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga dan temu duga. Kaedah pemilihan PILN mengikut kategori adalah seperti di Jadual 2 berikut:


ASAS-ASAS
KATEGORI
SCHOLASTIC ABILITY
POPULASI KAUM
BUMIPUTERA SABAH & SARAWAK
SOCIALLY
 DIS-ADVANTAGED
PRESTASI
AKADEMIK
MINIMUM CGPA 3.5 DAN SETARA DI PERINGKAT PERSEDIAAN
BIL. PENAJAAN
20 %
60 %
10 %
10 %
BILANGAN
PEMBAHAGIAN
-
Bumi
putera
- Melayu
51%
- Sabah
8%
- Sarawak   
7%
- Lain-lain 
1%
Bukan Bumi
putera
        Cina
25%
        India
7%
        Lain-lain
1%
Sabah     - 5%
Sarawak - 5%
-
KRITERIA
Akademik
  80%
Ko-kurikulum
  10%
Temuduga +SAC
   10%


Akademik
  70%
Ko-kurikulum
  10%
Sosio ekonomi
  10%
Temuduga +SAC
   10%

Akademik
  60%
Ko-kurikulum
    5%
Sosio ekonomi
  25%
Temuduga +SAC
   10%

BIDANG
Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan
BIDANG Bidang mengikut keperluan NKEA dan yang ditetapkan oleh Kerajaan

Pelajar lepasan persediaan yang ingin memohon PILN perlu memenuhi kriteria berikut:

• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan

• bagi pelajar bidang perubatan, pergigian dan farmasi, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 10 universiti terkemuka dunia berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun dan telah mendapat pengiktirafan; atau

• bagi pelajar bidang lain, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 50 senarai universiti terkemuka berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun mengikut bidang dan telah diiktiraf.

Bidang tajaan PILN meliputi bidang kritikal iaitu perubatan, pergigian, farmasi bidang profesional seperti kejuruteraan, seni bina, perancang bandar serta bidang keutamaan dan strategik seperti sains tulen, perakaunan, undang-undang, pentadbiran, ekonomi dan bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Kerajaan melalui 12 bidang utama di bawah Aktiviti Ekonomi Utama Nasional atau National Key Economic Area (NKEA).

Pecahan perancangan penajaan mengikut bidang adalah di Jadual 3 seperti berikut:
 

KELOMPOK BIDANG
BIDANG
KRITIKAL

Perubatan, Pergigian, Farmasi
PROFESIONAL

KEJURUTERAAN (Oil, Energy & Gas/Elektrik & Elektronik/ ICT / Kelapa Sawit / Pertanian / Pengangkutan )

Ukur Bahan / Seni Bina/ Perancang Bandar
 STRATEGIK

SAINS & TEKNOLOGI (Sains Kesihatan  / Sains Tulin)
KEUTAMAAN
ICT/Kreatif
SASTERA IKHTISAS (Kewangan / Perniagaan / Pelancongan / Undang-undang / Perakaunan / Ekonomi/ Alam Sekitar )PRogram Ijazah Dalam Negara (PIDN)

Penajaan oleh JPA kepada 10,300 orang pelajar lepasan mana-mana program persediaan untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) tempatan. Kriteria penajaan adalah seperti berikut:

• Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan

. telah mendapat tawaran dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) berikut:

• Semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) [kecuali Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)];


• IPTS yang bertaraf GLC iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Universiti Multimedia (MMU);


• Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology, Curtin University of Technology dan Newcastle University Medicine (NUMed) Malaysia;


• IPTS-IPTS lain seperti AIMST University, UniKL-Royal College of Medicine Perak, University College Sedaya International, Cyberjaya University College of Medical Sciences, International Medical University dan Universiti Perdana; dan


• IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.


Kerajaan membelanjakan sejumlah RM2.12 billion untuk membiayai kos keseluruhan pengajian pelajar di universiti dalam dan luar negara bagi pengambilan tahun ini.


SENARAI UNIVERSITI TERKEMUKA MENGIKUT BIDANG BAGI TAHUN 2011 – 2012
Bidang Klinikal, Pra-Klinikal & Kesihatan
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
United Kingdom
2
United States
3
United Kingdom
4
United Kingdom
5
United States
6
United States
7
United Kingdom
8
United States
9
United States
10
United States

Bidang Sains Hayat
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
United States
2
United States
3
United Kingdom
4
United Kingdom
5
United States
6
United States
7
United States
8
United States
9
United Kingdom
10
United States
Bidang Kejuruteraan & Teknologi
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
United States
2
Massachusetts Institute of Technology
United States
3
Princeton University
United States
4
University of California, Berkeley
United States
5
Stanford University
United States
6
University of Cambridge
United Kingdom
7
University of Oxford
United States
8
University of California, Los Angeles
United States
9
Switzerland
10
United Kingdom
11
United States
12
United States
13
University of Texas at Austin
United States
14
University of Michigan
United States
15
Cornell University
United States
16
University of California, Santa Barbara
United States
17
University of Illinois at Urbana Champaign
United States
18
University of Toronto
Canada
19
National University of Singapore
Singapore
20
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Switzerland
21
University of Tokyo
Japan
22
Delft University of Technology
Netherlands
23
University of Wisconsin-Madison
United States
24
University of California, San Diego
United States
25
University of Melbourne
Australia
26
University of Manchester
United Kingdom
27
University of College London
United Kingdom
28
The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong
29
University of Minnesota
United States
30
Ecole Polytechnique
Perancis
31
Tsinghua University
China
32
University of California, Davis
United States
33
University of British Columbia
Canada
34
Pohang University of Science and Technology
Korea
35
The University of Sydney
Australia
36
Pennsylvania State University
United States
37
The University of Hong  Kong
Hong Kong
38
Katholieke UNiversitat Leuven
Belgium

KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
39
Purdue University
United States
40
Korea Advanced Institute of Science & Technology
Korea
41
Rice University
United States
42
The Ohio State University
United States
43
Technicshe UNiversitat Munchen
Jerman
44
Peking University
China
45
Brown University
United States
46
The University of Queensland Australia
Australia
47
McGill University
Canada
48
Kyoto University
Japan
49
University of Waterloo
Canada
50
Nanyang Technological University
Singapore

Bidang Sains Kemanusian
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
United States
2
United States
3
United States
4
Australia
5
United States
6
United Kingdom
7
United Kingdom
8
United Kingdom
9
United States
10
Canada
11
United Kingdom
12
United States
13
United States
14
United States
15
United States
16
United States
17
United States
18
Australia
19
Australia
20
United States
21
Canada
22
United States
23
United States
24
United Kingdom
25
United States
26
Jerman
27
United States
28
Canada
29
Jerman
30
Netherlands
31
Jerman
32
United States
33
United States
34
United Kingdom
35
Netherlands
36
Hong Kong
37
United States
38
Singapore
39
United Kingdom
40
United States
41
Jerman

KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
42
Belgium
43
New Zealand
44
United Kingdom
45
Netherlands
46
United States
47
Austria
48
Jerman
49
United Kingdom
50
United States

Bidang Klinikal, Pra-Klinikal & Kesihatan
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
United Kingdom
2
United States
3
United Kingdom
4
United Kingdom
5
United States
6
United States
7
United Kingdom
8
United States
9
United States
10
United States
11
Canada
12
United States
13
United States
14
Australia
15
United States
16
Canada
17
Canada
18
United States
19
United States
20
Sweden
21
United States
22
United Kingdom
23
United States
24
Australia
25
United Kingdom
26
United States
27
United States
28
United States
29
United States
30
United States
31
United States
32
Japan
33
Australia
34
Hong Kong
35
Germany
36
United States
37
United States
38
United States
39
United States
40
Belgium
41
Singapore
42
Australia

KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
43
United States
44
United States
45
United Kingdom
46
United States
47
Canada
48
New Zealand
49
Canada
50
Jerman

Bidang Sains Hayat
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
United States
2
United States
3
United Kingdom
4
United Kingdom
5
United States
6
United States
7
United States
8
United States
9
United Kingdom
10
United States
11
United Kingdom
12
United States
13
United States
14
United States
15
Canada
16
United States
17
Netherlands
18
United States
19
United States
20
United States
21
Switzerland
22
Canada
23
United Kingdom
24
Canada
25
Japan
26
Australia
27
Jerman
28
Australia
29
Japan
30
Sweden
31
Netherlands
32
United States
33
Australia
34
United States
35
United States
36
Belgium
37
United Kingdom
38
Belgium
39
United States
40
United States
41
United States

KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
42
Switzerland
43
United Kingdom
44
Singapura
45
United Kingdom
46
Sweden
47
Australia
48
Japan
49
United Kingdom
50
United States


 Bidang Sains Fizikal
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
California Institute of Technology
United States
2
Princeton University
United States
3
University of California, Berkeley
United States
4
Massachusetts Institute of Technology
United States
5
Stanford University
United States
6
Harvard University
United States
7
University of Cambridge
United Kingdom
8
University of Chicago
United States
9
University of California, Los Angeles
United States
10
University of Oxford
United Kingdom
11
Swiss Federal Institute of Technology Zürich
Switzerland
12
Yale University
United States
13
Cornell University
United States
14
Imperial College London
United Kingdom
15
University of Washington
United States
16
University of Michigan
United States
17
Ludwig-Maximilians-Universität München
Jerman
18
University of Toronto
Canada
19
University of California, Santa Barbara
United States
20
University of Tokyo
Japan
21
University of Texas at Austin
United States
22
École Polytechnique
Perancis
23
University of Illinois at Urbana Champaign
United States
24
University of British Columbia
Canada
25
University of Colorado Boulder
United States
26
Australian National University
Australia
27
University of Wisconsin-Madison
United States
28
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Switzerland
29
University of Edinburgh
United Kingdom
30
Universität Heidelberg
Jerman
31
Université Pierre et Marie Curie
Perancis
32
Rice University
United States
33
École Normale Supérieure
Perancis
34
University of Melbourne
Australia
35
Georgia Institute of Technology
United States
36
Brown University
United States
37
University of California, San Diego
United States
38
University College London
United Kingdom
39
University of Bristol
United Kingdom
40
Carnegie Mellon University
United States
41
Utrecht University
Netherlands
42
Boston University
United States

KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
43
Kyoto University
Japan
44
University of California, Santa Cruz
United States
45
University of Minnesota
United States
46
University of Manchester
United Kingdom
47
The Ohio State University
United States
48
Durham University
United Kingdom
49
University of Massachusetts
United States
50
Universität Basel
Switzerland

Bidang Sains Sosial
KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
1
Stanford University
United States
2
Harvard University
United States
3
University of Oxford
United Kingdom
4
University of Chicago
United States
5
Princeton University
United States
6
Yale University
United States
7
University of Michigan
United States
8
University College London
United Kingdom
9
University of California, Los Angeles
United States
10
University of Pennsylvania
United States
11
University of Cambridge
United Kingdom
12
University of Wisconsin-Madison
United States
13
University of California, Berkeley
United States
14
Northwestern University
United States
15
London School of Economics and Political Science
United Kingdom
16
University of British Columbia
Canada
17
Duke University
United States
18
Australian National University
Australia
19
University of Toronto
Canada
20
Cornell University
United States
21
University of Minnesota
United States
22
University of Texas at Austin
United States
23
University of North Carolina at Chapel Hill
United States
24
McGill University
Canada
25
University of Melbourne
Australia
26
University of Washington
United States
27
The University of Hong Kong
Hong Kong
28
University of Illinois at Urbana Champaign
United States
29
The Ohio State University
United States
30
Peking University
China
31
University of Manchester
United Kingdom
32
Carnegie Mellon University
United States
33
Washington University in St Louis
United States
34
Brown University
United States
35
Indiana University
United States
36
King's College London
United Kingdom
37
Michigan State University
United States
38
University of Warwick
United Kingdom
39
The University of Sydney
Australia
40
University of Amsterdam
Netherlands
41
University of Tokyo
Japan
42
The University of Queensland Australia
Australia

KEDUDUKAN
UNIVERSITI
NEGARA
43
The University of New South Wales
Australia
44
Dartmouth College
United States
45
Durham University
United Kingdom
46
University of Maryland, College Park
United States
47
National University of Singapore
Singapore
48
University of California, Santa Barbara
United States
49
University of Virginia
United States
50
University of Edinburgh
United Kingdom


Comments

  1. PILN is starting only in 2014? Does this mean that students that completed pre u in 2011 would not be able to apply for a PILN scholarship in 2012 for a prefessional degree despite obtaining an unconditional offer by one of the top 50 universities in the world?

    ReplyDelete

Post a Comment